• Vòi đồng ANA-1190-241 tay bướm xanh

Vòi ANA-1190-241 tay bướm xanh – Nhập khẩu Thái Lan.