Van đồng 1 chiều lá lật ANA-1110 – Nhập khẩu Thái Lan.