Van đồng 1 chiều lò xo ANA 1170 – Nhập khẩu Thái Lan.