• Van bi hơi Ana tay bướm 1650-240

Van bi hơi Ana tay bướm 1650-240 – Nhập khẩu Thái Lan.

Qui cách đóng gói

1/4″ 10 cái/ hộp

3/8″ 10 cái/ hộp