• van bi hơi ana 1650-232

Van ANA-1650-232 tay gạt không rỉ – Nhập khẩu Thái Lan

Áp lực: 600 PSI (40 bar)

Qui cách đóng gói:

1/4″ 10 cái/ thùng

Qui cách đóng gói:

1/4″ 10 cái/ thùng