Công Ty Tuyết Mai xin thông báo đến khách hàng lịch nghỉ lễ 30/4/2020 – 1/5/2020 (Thứ 5, Thứ 6) .