• Van bi ANA-1140-210 tay dài

Van bi ANA-1140-210 lổ lớn – Nhập khẩu Thái Lan.

Qui cách đóng gói:

  • 1/2″ 14 cái /hộp
  • 3/4″ 12 cái /hộp
  • 1″ 8 cái /hộp
  • 1-1/4″ 6 cái /hộp
  • 1-1/2″ 6 cái /hộp
  • 2″ 4 cái /hộp
  • 2-1/2″ 2 cái /hộp
  • 3″ 1 cái /hộp
  • 4″ 1 cái /hộp