Vòi đồng 12 con giáp – Mão Ana – Nhập khẩu Thái Lan