Vòi đồng 12 con giáp – Dậu Ana – Nhập khẩu Thái Lan