Van nhựa tay dài – Xe

QUI CÁCH ĐỐNG GÓI

  1. Van 21( 1/2″) – 200 cái/thùng.
  2. Van 27( 3/4″) – 150 cái/thùng.
  3. Van 34( 1″) – 100 cái/thùng.
  4. Van 42( 1 1/4″) – 72 cái/thùng.
  5. Van 49( 1 1/2″) – 48 cái/thùng.
  6. Van 60( 2″) – 36 cái/thùng.