Van cửa đồng ANA-1041 lổ lớn – Nhập khẩu Thái Lan.