Van bướm tay gạt – Xe

Van bướm tay gạt là loại van bướm được vận hành đóng/ mở bằng tay gạt, chỉ cần gạt sang 90 độ là có thể đóng/ mở van để điều chỉnh dòng chảy qua đường ống.

Thông thường van bướm tay gạt được sản xuất từ DN50 – DN200. Bởi nếu làm size lớn thì cần momen lớn để đóng/mở van.

Đặc điểm nhận dạng van bướm đóng hay đang mở: Khi tay gạt trùng phương với đường ống là van bướm mở. Khi tay gạt vuông góc với đường ống là van bướm đang đóng.

QUI CÁCH ĐỐNG GÓI

  1. Van 60( 2″)
  2. Van 76( 2 1/2″)
  3. Van 90( 3″)
  4. Van 114( 4″)
  5. Van 140( 5″)
  6. Van 168( 6″)
  7. Van 216( 8″)