Van bi ANA 1103 M/F ren ngoài/trong – Nhập khẩu Thái Lan.