Trục giấy vệ sinh (thau-đồng) ANA-HAPPY – Nhập khẩu Thái Lan.