Trục giấy vệ sinh (đồng-thau) ANA-SKIPPY  – Nhập khấu Thái Lan.