Thanh máng khăn (thau-đồng) ANA – HAPPY – Nhập khẩu Thái Lan.