Thanh máng khăn (đồng-thau) ANA – SKIPPY – Nhập khẩu Thái Lan.