• ron gioăng cj21 ấn độ

Ron không amiang CJ-21 – CHARMINAR JOINTINGS ẤN ĐỘ

Sử dụng trong môi trường nước, hơi nước, khí hóa chất( kiềm) loãng.

  • Chịu nhiệt liên tục 320°C
  • Áp lực 25Kg/Cm²
Độ dàyRộngDàiKg/Tấm
0.5127012701.61
1.0127012703.22
1.5127012704.83
2.0127012706.45
3.0127012709.67