Ron không amiang Charminar HNA100 Ấn Độ

Sử dụng trong môi trường nước, dầu.

  • Chịu nhiệt liên tục 150°C
  • Áp lực 50Kg/Cm²
Độ dàyRộngDàiKg/Tấm
0.5127012701.61
1.0127012703.22
1.5127012704.83
2.0127012706.45
3.0127012709.67
3.01524152412.83
4.01270127012.90
5.01270127016.12
5.01524152421.38
5.02032304857.00
6.01270127019.35