Ron amiăng CJ-23 – CHARMINAR JOINTINGS ẤN ĐỘ

Sử dụng trong môi trường nước, hơi nước, khí hóa chất( kiềm) loãng.

 • Chịu nhiệt liên tục 350°C
 • Áp lực 60Kg/Cm²
 • Độ dày
 • 0.5
 • 1.0
 • 1.5
 • 2.0
 • 3.0
 • 5.0
 • Rộng
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • Dài
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • 1270
 • Kg/Tấm
 • 1.61
 • 3.22
 • 4.83
 • 6.45
 • 9.67
 • 16.12