Rắc co – Xe

Rắc co ( giắc co) là phụ kiện đường ống được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đường ống công nghiệp. Tương tự như măng xông ren, rắc co được dùng để nối 2 đầu ống bằng các khớp nối ren. Việc sử dụng rắc co khi nối ống giúp cho việc lắp đặt, tháo rời dễ dàng, nó có thể dùng để kết nối 2 đầu ống không cùng kích thước lại với nhau…

QUI CÁCH ĐỐNG GÓI

  1. Van 21( 1/2″) – 96 cái/thùng.
  2. Van 27( 3/4″) – 75 cái/thùng.
  3. Van 34( 1″) – 160 cái/thùng.
  4. Van 42( 1 1/4″) – 48 cái/thùng.
  5. Van 49( 1 1/2″) – 36 cái/thùng.
  6. Van 60( 2″) – 30 cái/thùng.