• nối ana-1433-3 rt/rn

Nối thau ANA-1433-3 RT/RN – Nhập khẩu Thái Lan

Áp lực: 200PSI (16 bar)

Quy cách đóng gói

  • 1/2″x10 – 30 cái/hộp
  • 1/2″x15 – 30 cái/hộp
  • 1/2″x20 – 30 cái/hộp
  • 1/2″x25 – 30 cái/hộp
  • 1/2″x30 – 30 cái/hộp
  • 1/2″x40 – 30 cái/hộp
  • 1/2″x50 – 30 cái/hộp