Máng khăn tròn (thau-đồng) ANA- HAPPY – Nhập khẩu Thái Lan.