Máng khăn tròn (đồng-thau) ANA-SKIPPY – Nhập khẩu Thái Lan.