Kéo thu hoạch trái cây Barnel B140 – Nhập khẩu tại Mỹ.