Kéo thu hoạch-cắt tỉa cao cấp Barnel B814 – Nhập khẩu Mỹ.