Kéo thu hoạch-cắt tỉa cao cấp Barnel B807 – Nhập khẩu Mỹ.