Keo lụa Tombo No.9082-Malaysia.

Dùng quấn ống nước PVC, ống sắt thép, nhôm,… ở nhiệt độ thông thường.