Keo lụa Tombo No.9082-Malaysia.

Dùng quấn ống nước PVC, ống sắt thép, nhôm,… ở nhiệt độ thông thường.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁCH PHÂN BIỆT KEO THẬT GIẢ

QUI CÁCH ĐỐNG GÓI

Gồm 2 loại:

  • 0.075mm x 1/2″ x10m: 60 cuộn/hộp( 12 hộp/thùng-7kg).
  • 0.09mm x 3/4″ x 520″(13,6m): 70 cuộn/hộp( 5 hộp/thùng-7.8kg).

VIDEO