Kéo cắt cành thân liền nguyên khối, lưỡi rèn đặc biệt B1330 Barnel