Cưa thẳng lớn Barnel Z25T, 2 mặt lưỡi – Nhập khẩu Mỹ.