Cưa lưỡi cong thép Nhật Barnel Z17 – Nhập khẩu Mỹ.