Cưa gập lưỡi mài 3 cạnh Barnel P210 – Nhập khẩu Mỹ.