Cưa gập Barnel Z240 lưỡi cong thép Nhật – Nhập khẩu Mỹ.