Cưa gập Barnel Z210 – Nhập khẩu Mỹ.

  • Lưỡi thẳng thép Nhật