Cưa gập Barnel Z130 lưỡi thẳng thép Nhật – Nhập khẩu Mỹ.