Keo lụa dùng trong sản xuất Oxygen-PREMIUM OXYGEN TAPE-Tombo Malaysia.

Dùng trong sản xuất Oxygen (Max. 60°C)

TOMBO PREMIUM OXYGEN TAPE là loại keo lụa có công thức đặc biệt để ứng dụng trong đường ống, van và phụ kiện, và các thành phần khác để sử dụng trong sản xuất oxy. Với mật độ PTFE cao đảm bảo an toàn sử dụng tối ưu trong các hệ thống Gaseous Oxygen (GOX) và Oxygen Liquid (LOX).

TOMBO PREMIUM OXYGEN TAPE được thử nghiệm bởi Viện nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu (BAM) nổi tiếng thế giới của Đức về việc sử dụng GOX lên đến áp suất oxy tối đa 25 bar và Nhiệt độ tối đa lên tới 60˚C.

Sử dụng trong các lĩnh vực điều chế, chiết rót, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng Oxy Gen và không khí sạch. Hệ thống có dung môi Oxy công nghiệp, không khí sạch, Oxy Gen mật độ cao.

Thông số kĩ thuật:

  • Thành phần: PTFE 99.5%
  • Màu sắc: xanh (green)
  • Độ dày: 0,09mm (+/- 10%)
  • Mật độ: 1.4g/cm3 (+/- 0.1g/cm3)
  • Nhiệt độ GOX: Max 60˚C
  • Áp suất GOX: 25bar
  • Trơ về mặt hóa học và chịu được dung môi

QUI CÁCH ĐỐNG GÓI: 0.09mm x 1/2″ x 260″ (6,8m): 50 cuộn/hộp( 10 hộp/thùng)