Băng tan dùng trong công nghiệp hóa chất Tombo – Malaysia.

Dùng trong công nghiệp hóa chất (-100°C ~ +260°C)

Nó dùng chèn kín cho các mối nối ống bằng ren.

Keo lụa xám này dùng quấn ren ống PVC, nhôm, inox, ống PTFE.

Hệ thống có dung môi thường như các loại hóa chất axit, bazo, dung môi nóng, chất khử.

Ở các lĩnh vực như xử lý nước thải, sản xuất hóa thực phẩm, dầu khí, bể lắng hóa chất, bồn khử và thiết bị các ngành công nghiệp.

Toggle 1

Toggle 2