Túi đựng dụng cụ Barnel – Nhập khẩu Mỹ

Gồm 2 loại: Da và Vải

  • Da yên Mỹ dày
  • Kẹp quần và vòng đai
  • Công cụ không được bao gồm với vỏ

Vải

Da

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.