Cào hốt rác Barnel B920 – Nhập khẩu Mỹ.

  • Trọng lượng nhẹ.
  • Thiết kế thuận tiện, dễ sử dụng