Phụ kiện Y mỏng Nanya

Thông số kỹ thuật Y mỏng Nanya

Size l H l1 H1 L Độ dày
76 35 127 35 133 185 3
140 65 235 65 240 335 3.5
165 80 285 80 285 410 4
216 100 365 100 375 520 7.5